Hakkımızda

Tüketicinin sağlığının ve her türlü çıkarlarının korunması sosyal devletin asli görevidir.

Biz de bu maksatla yola çıkarak hijyen konusunda özgün çalışmalar yapacak bir çatı yapılanmasını ve bu çatı altında gönüllü çalışacak ekibi kurduk. Bu bağlamda hiçbir yer ve makama bağlı değiliz. Sadece sizlerin samimiyetine, güvenine ve bize duyacağınız inancınıza bağlıyız.

Bunun için 1 Şubat 2014 tarihinde Hijyen Konseyi adı altında bir üst çatı oluşumun kurulması ve harekete geçilmesi ilkesel kararını uygulamaya koyarak Hijyen Konseyini kurduk… Hijyen Konseyi üst çatısı altında alanlarında bilinen, tüketici, gıda, sağlık konuları ile iştigal eden sivil toplum kuruluşları ve kişiler bulunmaktadırlar.

Hijyen Konseyi, kurulur kurulmaz çeşitli projeler ve faaliyet planları ile ülkemize çok şey katacağını umduğumuz eşsiz bir yapı olacaktır.

Hijyen Konseyi,

İlke olarak; 
Tüketicilerin hijyen konusunda sağlığını tehlikeye düşüren tüm sebeplerin araştırılmasını, incelenmesini, laboratuar analizlerinin yapılmasını, hijyen avcıları vasıtasıyla ülkenin her yerinde hijyen tespitleri yapması ve tüm bunların bağlamında elde edilen sonuçları rapor şeklinde tüketicilerin bilgisine sunması, basın yoluyla kamuoyuna açıklamada bulunması ve ilgili merciler nezdinde yasal girişimlerde bulunmasını amaçlamaktadır.

Varlık Sebebi;
Göz ardı edilen hijyenin tüketicinin sağlığı açısından önem arz ettiğinin varlığını göstermek.

Hizmet Sebebi:
Hiçbir çıkar gözetmeden eksikliği büyük oranda hissedilen hijyenin önemini gönüllü hijyen avcılarıyla birlikte yürütmektir.

Hijyen Avcıları:
Gönüllülük ilkesi, sadakat, dürüstlük ve bağlılık ilkesi içerisinde, belirlenmiş bölgelerde (Avlanma Bölgelerinde) hijyen gözlemi yapacak (avlanacak) ve bu gözlemini (avını) delillendirerek hem konseye hem de ilgili birimlere ihbar edecek gönüllü üyelerdir.